Usługi programistyczne

ASN oferuje usługi projektowania i tworzenia systemów informatycznych korzystających z wielu różnorodnych technologii dobranych do potrzeb naszych klientów. Zespół ASN posiada wiedzę, umiejętności i doświadczenie we wszystkich fazach procesu projektowania oprogramowania oraz wielu zróżnicowanych dziedzin budowania systemów informatycznych. Wykorzystujemy wieloletnie doświadczenie zdobyte w pracy nad ambitnymi innowacyjnymi projektami by zapewnić naszym klientom usługi o najwyższej jakości.

 • Projektowanie i implementacje nowych rozwiązań informatycznych według podanych specyfikacji
 • Pomoc programistyczna i projektowa przy istniejących projektach informatycznych
 • Rozszerzenie istniejących rozwiązań Open Source bądź dostarczonych przez klienta
 • Outsourcing

Nasze doświadczenie w technologiach i językach programowania:

 • Języki programowania: C, C++, Python, Java SE, C# (platforma .NET)
 • Technologie programowania interfejsów graficznych: Qt 4, GTK+, WinAPI (Windows)
 • Technologie webowe: HTML, XHTML, CSS, PHP, JavaScript, CGI, SCGI, FastCGI
 • Technologie mobilne: Java ME, Android SDK, Maemo, Symbian
 • Technologie sieciowe: WiFi (802.11), ethernet, protokoły sieciowe (TCP/IP, UDP, ARP), routing
 • Technologie graficzne: OpenGL, SDL
 • Technologie bazodanowe: SQL, MySQL, postgreSQL, SQLite
 • Programowanie kernela systemu Linux, projektowanie sterowników urządzeń
 • Systemy wbudowane (embedded):
  • Architektury i assembler: MIPS, ARM, PowerPC, x86
  • Języki opisu sprzętu: VHDL, Verilog
  • Mikrokontrolery PIC i Atmel
 • Programowanie dla systemów: GNU/Linux, UNIX, FreeBSD, Windows
 • Języki skryptowe: bash, Perl
 • Pozostałe:
  • MATLAB (GNU Octave), Maxima
  • Fortran
  • ActionScript (Adobe Flash)
  • Boost, STL
  • Programowanie aplikacji wielowątkowych
  • XML, JSON
  • LaTeX, doxygen